SKŁAD ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA
PIELĘGNIAREK ANESTEZJOLOGICZNYCH I INTENSYWNEJ OPIEKI
VI kadencji w latach 2018-2022

 

Prezes - Paweł Witt
   
e-mail: pawwitt@gmail.com  tel: 604 066 318
Wiceprezes -
Sekretarz -
Skarbnik -

Komisja Rewizyjna

Sąd Koleżeński