STATUT

Rozdział I. Postanowienia ogólne (§ 1-6)
Rozdział II. Cele i środki działania (§ 7-13)
Rozdział III. Władze Stowarzyszenia (§ 14-20)
Rozdział IV. Oddziały Stowarzyszenia (§ 21-33)
Rozdział V. Zakład Stowarzyszenia (§ 34-35)
Rozdział VI. Majątek Stowarzyszenia (§ 36)
Rozdział VII. Rozwiązanie i likwidacja Stowarzyszenia (§ 37-39)


Rozdział V. Zakład Stowarzyszenia (§ 34-35)

§34

1. Zakład powoływany jest w drodze uchwały przez Walne Zebranie Członków i działa na rzecz Stowarzyszenia.

2. Zakładem kieruje dyrektor zatrudniony przez Zarząd Stowarzyszenia

3. Zakład Stowarzyszenia powoływany jest w celu prowadzenia:
- świadczeń diagnostycznych,
- świadczeń leczniczych,
- świadczeń z zakresu rehabilitacji somatycznej i psychicznej,
- świadczeń zapobiegawczych i promocji zdrowia, a nadto:
- doskonalenia zawodowego pielęgniarek w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki i każdej innej działalności zleconej przez Zarząd.

4. Zakład może uruchomić aptekę leków.

5. Dyrektorem Zakładu powinien być członek Stowarzyszenia.

6. Pracownikami Zakładu mogą być osoby nie będące członkami Stowarzyszenia.

§35

Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Stowarzyszenia upoważniony jest Przewodniczący działający samodzielnie, zarząd może jednak udzielić pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli jednemu z wiceprezesów, działającemu łącznie z jednym z członków Zarządu. Zarząd może udzielić dyrektorowi Zakładu stałego pełnomocnictwa do ogólnego działania w imieniu Stowarzyszenia w granicach zwykłego zarządu.

Wsteczna góręDalej

WspółpracaKonsultanciZdarzenia niepożądaneKontakt z nami
LinkiGrupa roboczaPytania i wątpliwościPolityka prywatności
Nasi partnerzyEfCCNa