STATUT

Rozdział I. Postanowienia ogólne (§ 1-6)
Rozdział II. Cele, zadania i sposoby ich realizacji (§ 7-9)
Rozdział III. Członkowie, ich prawa i obowiązki (§ 10-14)
Rozdział IV. Władze Towarzystwa (§ 15-21)
Rozdział V. Oddziały Towarzystwa (§ 22-30)
Rozdział VI. Sposób reprezentowania Towarzystwa (§ 31)
Rozdział VII. Majątek Towarzystwa (§ 32)
Rozdział VIII. Rozwiązanie i likwidacja Towarzystwa (§ 33)
Rozdział IX. Postanowienia końcowe (§ 34-36)


Pobierz cały dokument

Rozdział VI. Sposób reprezentowania Towarzystwa (§ 31)

§ 31

  1. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Towarzystwa upoważniony jest Prezes Towarzystwa działający samodzielnie. Zarząd Główny Towarzystwa może jednak udzielić pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli Wiceprezesowi działającemu łącznie z jednym z członków zarządu.

  2. W umowach między Towarzystwem a członkiem Zarządu Głównego Towarzystwa oraz w sporach z nim Towarzystwo reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków Towarzystwa.
Wsteczna góręDalej

WspółpracaKonsultanciZdarzenia niepożądaneKontakt z nami
LinkiGrupa roboczaPytania i wątpliwościPolityka prywatności
Nasi partnerzyEfCCNa