STATUT

Rozdział I. Postanowienia ogólne (§ 1-6)
Rozdział II. Cele, zadania i sposoby ich realizacji (§ 7-9)
Rozdział III. Członkowie, ich prawa i obowiązki (§ 10-14)
Rozdział IV. Władze Towarzystwa (§ 15-21)
Rozdział V. Oddziały Towarzystwa (§ 22-30)
Rozdział VI. Sposób reprezentowania Towarzystwa (§ 31)
Rozdział VII. Majątek Towarzystwa (§ 32)
Rozdział VIII. Rozwiązanie i likwidacja Towarzystwa (§ 33)
Rozdział IX. Postanowienia końcowe (§ 34-36)


Pobierz cały dokument

Rozdział IX. Postanowienia końcowe (§ 34-36)

§ 34

  1. Składki członkowskie wpłacone na rzecz Towarzystwa nie podlegają zwrotowi.

  2. 50% wpływów ze składek członkowskich przekazywane są przez Zarząd Oddziału Towarzystwa na konto bankowe Zarządu Głównego.

§35

  1. 1. W sprawach nieuregulowanych w statucie stosuje się przepisy ustawy prawo o stowarzyszeniach.

§ 36

  1. Statut wchodzi w życie po uprawomocnieniu się postanowienia Sądu rejestrowego.

Wsteczna górę

WspółpracaKonsultanciZdarzenia niepożądaneKontakt z nami
LinkiGrupa roboczaPytania i wątpliwościPolityka prywatności
Nasi partnerzyEfCCNa