X MIĘDZYNARODOWY ZJAZD Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki - 21-23.09.2017, Karpacz

20 lat minęło jak jeden dzień ...chciałoby się powiedzieć.
Tak, w tym roku świętujemy 20- lecie działalności Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki, jednego z najstarszych specjalistycznych towarzystw pielęgniarskich. PTPAiIO powstało w 1997roku.
Okazją do podsumowania stał się X Międzynarodowy Zjazd PTPAiIO, zorganizowany z rozmachem w pięknych plenerach Dolnego Śląska, w Karpaczu w Hotelu Gołębiewski. Patronat honorowy nad organizacją tego przedsięwzięcia objęła Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, Konsultant krajowy do spraw pielęgniarstwa i Burmistrz Miasta Karpacz.
Zjazd zgromadził rekordową liczbę uczestników, ponad 950 osób.
W związku z jubileuszem na uroczystej Gali otwarcia, zostały wyróżnione osoby, które w naszej dwudziestoletniej historii wniosły szczególny wkład w rozwój Towarzystwa. Statuetki XX- lecia, wręczone zostały w iście Oskarowej atmosferze. Wyróżnienia otrzymali:

 1. Dr hab. n med. Danuta Dyk
 2. Mgr Paweł Witt
 3. Prof. Dr hab. n med. Laura Wołowicka
 4. Prof. Dr hab. n med. Tadeusz Szreter
 5. Dr hab. n med. Wioletta Mędrzycka –Dąbrowska
 6. Mgr Zdzisław Bujas
 7. Mgr Angelika Marciszewska
 8. Dr n med. Jacek Zajączek
 9. Mgr Małgorzata Jadczak
 10. Dr n med. Dorota Ozga
 11. Dr n med. Dorota Pilch
 12. Dr n med. Aleksandra Gutysz-Wojnicka
 13. Mgr Anna Zdun

Program merytoryczny zjazdu koncentrował się wokół bieżących problemów w praktyce oddziałów anestezjologii i intensywnej terapii. Podnoszone były tematy związane z płynoterapią okołooperacyjną, terapią bólu, problemami epidemiologicznymi w oddziałach intensywnej terapii w związku z występowaniem nowych wieloopornych szczepów bakteryjnych.

Niezwykle ciekawą prezentacją było spojrzenie na intensywną terapię oczami pacjenta. Nieczęsto udaje nam się usłyszeć relację z pobytu w OIT. Z perspektywy pacjenta wygląda to nieco inaczej. Mamy nadzieje, że przedstawiony film wywołał w nas refleksję i będziemy częściej pamiętali, że pacjent w analgosedacji, odczuwa tak samo jak pacjent przytomny.

Razem z gośćmi z zaprzyjaźnionych europejskich Towarzystw pielęgniarek anestezjologicznych i intensywnej opieki w sesji poświęconej wielokulturowości dyskutowalismy nad problemami związanymi zarówno z potrzebami pacjentów z różnych kregów kulturowych, ale także zespołów terapeutycznych złożonych z lekarzy i pielęgniarek z odmiennych kultur.

Podczas Zjazdu zaprezentowane zostały opracowane przez Grupę Roboczą ds. Praktyki PTPAiIO nowe zalecenia
 1. w sprawie wytycznych pielęgnowania jamy ustnej i nosowej u dzieci w OIT
 2. w sprawie postępowania okołooperacyjnego mającego na celu uniknięcie niezamierzonej okołooperacyjnej hipotermii u dorosłych
W trakcie trwania Zjazdu odbyło się także wiele warsztatów organizowanych przez firmy wspierające Zjazd. Po raz pierwszy odbyły się warsztaty zorganizowane pod patronatem PTPAiIO dotyczące przyrządowego udrażniania dróg oddechowych oraz warsztaty antydyskryminacyjne – postrzeganie innych.
Wiele niezwykle ciekawych doniesień z praktyki wielu ośrodków zgromadziła sesja plakatowa.
Uczestnicy Zjazdu licznie uczestniczyli we wszystkich przygotowanych aktywnościach, choć trudno było niekiedy wybrać z bogatego programu.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się wystawa medycznych firm prezentujących ciekawe, nowe rozwiązania do opieki nad chorym. Tradycyjnie nie zabrakło także integracji i wymiany doświadczeń.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom za liczne przybycie, aby uczestniczyć w tak ważnym dla nas wszystkich wydarzeniu, szczególnie w roku jubileuszowym.
Życzymy nam wszystkim, aby kolejne 20 lat stało się czasem, w którym Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki będzie nadal prężnie rozwijać się prezentując coraz wyższy poziom, stając się ważnym, opiniotwórczym głosem naszego środowiska.

Dziękujemy i do zobaczenia na kolejnym zjeździe :)

IX ZJAZD Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki - 17-19.09.2015, Mikołajki

Za nami kolejny IX Zjazd naszego Towarzystwa. Odbył się w dniach 17-19.09.2015r

Wróciliśmy do Mikołajek, pięknej stolicy żeglarstwa w Krainie Wielkich Jezior. Pogoda dopisała „jak na zamówienie”. Z całej Polski przyjechała rekordowa liczba uczestników, blisko 850 pielęgniarek, pielęgniarzy, wykładowców i przedstawicieli firm medycznych. Nieocenioną pomocą w organizacji tego ogromnego przedsięwzięcia była współpraca z firmą Evereth Publishing, wydawcą naszego kwartalnika „Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece”.

Podczas sesji inauguracyjnej uroczyście wręczono tytuły Honorowego Członka Towarzystwa, które otrzymali Danuta Dyk, Angelika Marciszewska, Zdzisław Bujas. Tytuły te zostały nadane mocą uchwały V Walnego Zebrania Delegatów.

Uczestnicy wzięli udział w IX sesjach plenarnych i sesji plakatowej, którą zorganizowaliśmy po raz pierwszy. Wysłuchali 53 wykładów. Tematyka obejmowała prawną stronę wykonywania zawodu, pracę pielęgniarki w anestezjologii i intensywnej opiece w aspekcie praktycznym, oraz zagadnienia dotyczące etyki i związanych z tym dylematów w opiece nad chorym w stanie krytycznym.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się zorganizowane przez WOPR i Katedrę Ratownictwa Uniwersytetu Rzeszowskiego, pokazy ratownictwa wodnego. Profesjonalizm, wiedza i umiejętności ratowników zasługują na najwyższe uznanie. Ta niezwykle odpowiedzialna praca, często w trudnych warunkach pogodowych, niezależnie od pory roku i czasu przeprowadzania akcji wzbudza prawdziwy respekt.

Streszczenia wszystkich prezentowanych prac zostały zamieszczone w dedykowanym zjazdowi numerze naszego czasopisma.
Sesjom wykładowym towarzyszyły wystawy 38 firm medycznych oraz interesujące warsztaty tematyczne.

Podczas Zjazdu odbyło się także spotkanie Grupy Roboczej ds. praktyki w pielęgniarstwie anestezjologicznym i intensywnej opieki, która ogłosiła kolejne, ważne dla praktyki zalecenie dotyczące opieki nad pacjentem z założonym krótkoterminowym dostępem do żylnego naczynia centralnego.

Nie zabrakło także niezbędnej, integracji, która spaja naszą grupę zawodową i pozwala na nawiązanie oraz odnowienie kontaktów między odległymi regionami kraju. Występ artystyczny Krzysztofa Bałtroczyka wzbudził ogromny aplauz.

Jak widać IX Zjazd obfitował w wydarzenia. Hotel Gołębiewski, po raz kolejny zachwycił atmosferą i pozwolił aby wszyscy uczestnicy poczuli się jak goście najwyższej klasy.

Do zobaczenia za 2 lata, na następnym, jubileuszowym już X Zjeździe. Będziemy wówczas świętować 20 lecie naszej działalności jako samodzielne towarzystwo naukowe. Okrzepliśmy, rozwijamy się, ale przed nami jeszcze wiele wyzwań. Pamiętajmy, że jesteśmy silni, siłą naszych członków.
Zapraszamy za dwa lata do...

VII ZJAZD Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki 22-24.09.2011r Mikołajki

W dniach 22-24.09.2011r odbył się, kolejny już, VII Zjazd naszego Stowarzyszenia pod hasłem „Pielęgniarstwo w anestezjologii i intensywnej opiece - pasja czy zawód”.

Tym razem  spotkaliśmy się w Mikołajkach, stolicy Mazur. Piękne miejsce, piękna pogoda sprzyjała pobytowi. Z całej Polski przyjechało 580 pielęgniarek, pielęgniarzy oraz wykładowców i przedstawicieli firm medycznych.
VII Zjazd PTPAiIO patronatem naukowym objął Dziekan Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego prof. dr hab. med. Wojciech Maksymowicz, patronatu medialnego udzielił Wirtualny Magazyn Pielęgniarki i Położnej -Nursing.com oraz Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Patronatu honorowego udzieliła Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych oraz Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur. Złotym sponsorem  była firma medyczna Covidien.

Podczas sesji inauguracyjnej uroczyście został wręczony tytuł Honorowego Członka Towarzystwa, który otrzymał lek med.  Jacek Zajączek.  Tytuł został nadany na wniosek Oddziału Ziemi Lubuskiej mocą uchwały IV Walnego Zebrania Delegatów.

Na zjeździe swoją premierę miał  znaczek identyfikujący przynależność do PTPAiIO. Mamy nadzieję, że zyska akceptację i przychylność naszego środowiska.

Uczestnicy wzięli udział w IV sesjach plenarnych, wysłuchali 25 wykładów. Tematyka obejmowała pracę pielęgniarki w anestezjologii i intensywnej opiece w aspekcie praktycznym, prawną stronę wykonywania zawodu oraz zagadnienia dotyczące przyszłości i rozwoju  pielęgniarstwa. Warte podkreślenia były prezentowane prace badawcze w obszarze pielęgniarstwa anestezjologicznego. Po raz pierwszy zostały zaprezentowane badania przeprowadzone pod patronatem Oddziału zachodniopomorskiego PTPAiIO. Po raz pierwszy również przedstawiano opisy przypadków. Prezentowane prace zostały wydane w formie monografii.

Sesjom wykładowym towarzyszyły wystawy 34  firm medycznych oraz  interesujące warsztaty tematyczne.
Pod patronatem naszego Towarzystwa ukazała się „Anestezjologia dla pielęgniarek, praktyczne zasady postępowania”, którą zaprezentowało wydawnictwo Medisfera.

Jak widać VII zjazd obfitował w wydarzenia. Odbyło się także I spotkanie Grupy Roboczej ds. praktyki w pielęgniarstwie anestezjologicznym i intensywnej opieki, która wypracowała i ogłosiła pierwsze zalecenie.
Nie zabrakło także, tak niezbędnej, integracji, która spaja nasza grupę zawodową i pozwala na nawiązanie oraz odnowienie kontaktów między odległymi regionami kraju. W uroczystej atmosferze, na pięknie zaaranżowanej sali  bankietowej, Zarząd Główny, złożył podziękowania  za pracę, a nie pełniącym już tej funkcji, długoletnim Przewodniczącym Oddziału Zachodniopomorskiego – Tamarze Karpecie, Oddziału Śląskiego – Krystynie Badurze oraz aktywnym Przewodniczącym Oddziału Mazowieckiego – Hannie Wójcik i Oddziału Śląskiego – Ewie Roguli.
Miłą odmianą od uroczystych chwil był zaprezentowany pokaz mody medycznej.

VII Zjazd PTPAiIO gościł w Hotelu Gołębiewski, którego atmosfera oraz wspaniali ludzie pozwolili, aby wszyscy uczestnicy  poczuli się jak goście najwyższej klasy i oderwali się od trudnej codzienności.

Do zobaczenia na następnym Zjeździe.

Konferencja Stare Jabłonki k/Ostródy 26-28 września 2007

W tych dniach odbyła się konferencja, której tematem przewodnim było "Jutro Pielęgniarstwa w Anestezjologii i Intensywnej Opiece”. Jednocześnie był to jubileusz X-lecia i V Zjazd Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i intensywnej opieki.

Komitetowi naukowemu i Organizacyjnemu Zjazdu przewodniczyła dr Irena Krysiak. Patronat Honorowy nad Zjazdem sprawowało Konsultanci Krajowi w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dr hab. Danuta Dyk oraz w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii prof. dr hab. Krzysztof Kulesza. Patronatem medialnym zajęła się redakcja magazynu Pielęgniarki i położnej.

Zjazd w dużym stopniu był sponsorowany przez około 39 firm medycznych, gdzie główni sponsorzy to: Braun, Tyco Polska, KENDROMED. W konferencji uczestniczyło około 550 osób, więc było to ogromne przedsięwzięcie dla komitetu organizacyjnego, który składał się z 10 osób. Tym bardziej trudne, iż osoby wchodzące w skład komitetu pochodziły z różnych regionów Polski. Zjazd odbywał się w pięknej scenerii hotelu Anders w Starych Jabłonkach. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc w hotelu cześć uczestników zakwaterowano w hotelach w Olsztynie i Ostródzie. Tym osobom zapewniono transport do hoteli.

Strona merytoryczna Zjazdu była przygotowana na bardzo wysokim poziomie. Sesje wykładowe rozpoczynały się codziennie o godz. 9.00 i trwały do godz. 18.30, z przerwami na posiłki. Sesjom również towarzyszyły wystawy farmaceutyków, warsztaty tematyczne oraz imprezy integracyjne. Jak wspomniałam, tematem Zjazdu było „Jutro Pielęgniarstwa w Anestezjologii i Intensywnej Opiece”, a więc prezentowano tematy dotyczące problemów oraz działań w pielęgniarstwie anestezjologicznym i ratunkowym. Autorami prac są profesorowie, nauczyciele akademiccy, pielęgniarki, lekarze, organizatorzy kształcenia podyplomowego.

Wszystkie tematy prac przedstawione podczas Zjazdu zostały wydane w formie 2 zeszytów pod redakcją dr Ireny Krysiak. Recenzentami wydania są prof. dr hab. med. Laura Wołowicka i prof. dr hab. med. Tadeusz Szreter. Wszyscy uczestnicy otrzymali wydanie w materiałach zjazdowych, więc mają możliwość w każdej chwili wrócić do interesujących zagadnień. Uczestnicy mogli również brać udział w warsztatach tematycznych prowadzonych przez przedstawicieli firm medycznych. Jednym ze sponsorów Zjazdu było PZWL, które reprezentowało najnowsze wydania medyczne. Była możliwość korzystania z promocji i składania zamówień. Dla mnie najciekawszą pozycją jest wydana po raz pierwszy dla studentów pielęgniarstwa książka „Anestezjologia i Intensywna Opieka” pod redakcja dr hab. Danuty Dyk.

Dodatkową atrakcją podczas tych 3 dni była możliwość wygrania licznych nagród ufundowanych przez firmy medyczne, np. telewizora. Poza częścią naukową Zjazdu codziennie odbywały się imprezy kulturalne, była możliwość integracji uczestników oraz wymiany doświadczeń. Sceneria Mazur, otoczenie hotelu Anders oraz piękna pogoda dodatkowo przyczyniły się do tego, że mile będę wspominać ten Zjazd. Uczestnicy Zjazdu otrzymali certyfikaty oraz 12 punktów edukacyjnych. Gorąco zachęcam koleżanki pielęgniarki anestezjologiczne z OIPiP – Gdańsk do prezentacji swoich prac na następnych zjazdach PTPAiIO.

mgr Elżbieta Grünholz PTPAiIO Oddział Pomorski

II Kongres EfCCNa

W dniach 10-12 listopada 2005 r. w Amsterdamie odbył się II Zjazd Europejskiego Towarzystwa Pielęgniarek Intensywnej Opieki (EfCCNa), zorganizowany przy współudziale Towarzystwa Holenderskiego. Konferencja zgromadziła ponad 400 uczestników z wielu krajów Europy i nie tylko, stwarzając doskonałą okazję do zdobycia wiedzy, jak też wymiany doświadczeń i poglądów.

Przedstawiciele PTPAiIO, które od 2002r. jest członkiem EfCCNa, także uczestniczyli w konferencji, prezentując przygotowane przez siebie prace. Na zjeździe obecni byli Prezes PTPAiIO - Dr hab. Danuta Dyk, pracownicy Zakładu Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki, Katedry Pielęgniarstwa poznańskiej Akademii Medycznej: mgr Mariola Zadroga i mgr Edyta Cudak-Bańska oraz pielęgniarka mgr Joanna Wiśniewska. Mgr Edyta Cudak-Bańska w sesji poświęconej opiece holistycznej zaprezentowała pracę autorstwa Cudak-Bańska, Wiśniewska, Dyk: W jakim zakresie w oddziałach Intensywnej Terapii realizowana jest opieka holistyczna? Mgr Mariola Zadroga i dr hab. Danuta Dyk przygotowały pracę pt. Czy ból pooperacyjny jest aktualnym problemem w pielęgnowaniu chorych?. Prezes PTPAiIO dr hab. Danuta Dyk zaprezentowała w formie plakatu historię i działalność PTPAiIO.

W ciągu dwóch dni Konferencji odbyło się wiele interesujących wystąpień i prezentacji poświęconych zagadnieniom związanym z opieką nad ciężko chorymi pacjentami. Poszczególne sesje dotyczyły m.in. obsady pielęgniarskiej, standardów postępowania, żywienia ciężko chorych, wentylacji, opieki nad pacjentem z sepsą. Wiele uwagi poświęcono także edukacji i badaniom naukowym, jak też roli rodziny w procesie leczenia i opieki. Dyskutowano również nad problemami związanymi z intensywną terapią pediatryczną i neonatologiczną, więc każdy z uczestników miał możliwość znaleźć coś interesującego dla siebie. Uzupełnieniem wykładów były sesje plakatowe, na których zaprezentowano ok. 40 prac. Organizatorzy dołożyli wszelkich starań, aby konferencja była ciekawa i na wysokim poziomie, zarówno pod względem organizacji, jak i jakości wystąpień.

III Zjazd EfCCNa odbędzie się za trzy lata i z pewnością będzie równie owocny jak poprzedni, więc spotkajmy się we Włoszech w 2008r.

Oddział Poznański PTPAiIO Mariola Zadroga

Zebranie Zarządu EfCCNa

9-10 listopada 2005r odbyło się Zebranie Zarządu European Federations of Critical Care Nurses Associations EfCCNa - Amsterdam, Holandia. Spotkanie w Amsterdamie połączone było z II Kongresem europejskiego stowarzyszenia pielęgniarek intensywnej opieki (EfCCNa).

W Zebraniu uczestniczyli: członkowie Prezydium Zarządu EfCCNa: Prezes EF - Wouter de Graaf (Holandia), Vice-prezes - Rosa Thorsteinsdottir (Islandia), Sekretarz - Heike Strunk (Niemcy) Skarbnik - Amharo Brrnat Adell (Hiszpania), członek zarządu - John Albarran (Zjednoczone Królestwo) oraz reprezentanci Stowarzyszeń członkowskich 22 krajów w tym Danuta Dyk z Polski. W roli obserwatorów udział wzięli pielęgniarki i pielęgniarze z Belgii, Cypru, Włoch oraz z Polski Edyta Cudak-Bańska i Mariola Zadroga. Zebranie prowadził Wouter de Graaf a gospodarzem spotkania było Holenderskie Towarzystwo Pielęgniarek Intensywnej Opieki.

Na początku podsumowano raport z ostatniego(wiosennego)spotkania EfCCNa, które odbyło się w Lublianie w Słowenii 23-24 kwietnia  2005. Raport przedstawiła sekretarz Heike Srunk. Sprawozdanie ze swojej działalności przedstawili kolejno: Prezes, zaprezentował nowy statut i dokumenty uwierzytelniające rejestrację EfCCNa oraz raport z udziału w spotkaniu European Specjalist Nurses` Organisation (ESNO)- przy Stałym Komitecie Pielęgniarek (PCN) obecnie European Federation of Nurses (EFN) i podkreślił jak istotną role odgrywają pielęgniarskie organizacje specjalistyczne w EFN. Vice - Prezes Rosa Thorsteinsdottir  zaprezentowała nową stronę internetową Stowarzyszenia www.efccna.org i zdeklarowała pomoc w jej aktualizacji przez okres 1 roku. Skarbnik, podsumowała budżet za 2005 i przedstawiła ramowy plan budżetu Stowarzyszenia na 2006r. powiadomiła także o zmianie konta, które będzie mieć siedzibę w banku w Hiszpanii. Ostateczny plan będzie uaktualniony na podstawie przesłanych do 15 grudnia 2005 wykazu członków stowarzyszeń wchodzących w skład EfCCNa oraz po podsumowaniu rozliczeń II Kongresu EfCCNa.

W dalszej części spotkania przestawiono sprawozdanie z działalności poszczególnych Komisji przy EfCCNa: Komisja ds. Edukacji dokonała przeglądu edukacji w dziedzinie pielęgniarstwa w intensywnej opiece w Europie w ostatnich 4 latach. Wyniki będą publikowane w Connect. Prowadzone są prace nad przygotowaniem programu edukacji podyplomowej pielęgniarek pracujących w oddziałach intensywnej opieki w Europie. Na kolejnym zebraniu będzie przedstawiony plan szczegółowy realizacji zadań Komisji na okres 2006-2009. ohn Albarran zaprezentował działalność Komisji ds. Badań i Rozwoju, przedstawił stopień zaawansowania realizacji przyjętych projektów badawczych: Projekt - VENICE Study (Views of European Nurses in Intensive Care on end of-life decisions). Celem tego projektu jest ocena wiedzy, doświadczeń, możliwości i różnic kulturowych w pracy pielęgniarek wpływających na podejmowanie decyzji w opiece nad chorym umierającym w oddziałach intensywnej terapii w różnych krajach Europy. Badania były prowadzone w oparciu o ankietę wśród uczestników II Kongresu EfCCNa Worforce Survey in CCN - kolejny projekt badawczy, którego celem będzie wypracowania standardów obsady pielęgniarskiej w oddziałach intensywnej terapii w krajach europejskich. Szczegółowe ramy projektu będą prezentowane na kolejnym spotkanie Zarządu.

John Albarran przedstawił również krótki raport z działalności komitetu redakcyjnego Connect - czasopisma Światowej Federacji Pielęgniarek Intensywnej Opieki (WFCCN), które jest indeksowane w CINAHL i Medline. Czasopismo jest dostępne bezpłatnie tylko w wersji online, na stronie www.connectpublishing.com. Głównym zadaniem czasopisma jest publikowanie osiągnięć i rozwoju klinicznej praktyki pielęgniarskiej. Od tego roku wprowadzono nowy rozdział, pt.: To jest mój oddział, w którym mogą być zamieszczane teksty jak i zdjęcia ukazujące pracę pielęgniarek w oddziałach intensywnej opieki.

Drugi dzień poświecony był ostatnim przygotowaniom do otwarcia II Kongresu EfCCNa i określenie roli reprezentantów poszczególnych krajowych członkowskich Stowarzyszenia w Kongresie. Zadaniem przedstawiciela z Polski było prowadzenie Sesji, Pain and Sedation in ICU oraz prezentowanie działalności i osiągnięć PTPAiIO w sesji plakatowej. Na zakończenie drugiego dnia przedstawiono termin i miejsce kolejnego zebrania Zarządu, które ma się odbyć w 29-30.04.2006 w Clarion Hotel Royal Christiana Oslo/Norwegia a gospodarzem będzie Norweskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Intensywnej Opieki. Przedstawiono też ramowy harmonogram na zebrania Zarządu w najbliższych latach. PTPAiIO jest planowane na gospodarza zebrania Zarządu EfCCNa w 2008roku.

Przedstawiciel PTPAiIO w EfCCNa Danuta Dyk

XV Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii

XV Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, 14 - 17 września 2005 w Poznaniu.

 • Wpływ współczesnych nauk ścisłych na dalszy rozwój anestezjologii i intensywnej terapii
 • Etyka, prawo a anestezjologia i intensywna terapia
 • Anestezjologia i intensywna terapia a problemy terroryzmu
 • Nowe technologie dla anestezjologii i intensywnej terapii
 • Anestezjologia kliniczna
 • Znieczulenie regionalne
 • Leczenie bólu ostrego i przewlekłego
 • Postępy intensywnej terapii

SESJE SATELITARNE:

 • Historia anestezjologii i intensywnej terapii
 • Ogólnokrajowa sesja studenckich kół naukowych anestezjologii i intensywnej terapii
 • Sesja pielęgniarek zatrudnionych w anestezjologii i intensywnej terapii
 • Edukacja w anestezjologii i intensywnej terapii, nowe techniki nauczania
 • Polscy anestezjolodzy w świecie

www.anestezjologia.org.pl

XV Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii

14-17 września 2005 w Poznaniu odbył się XV Zjazd Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, podczas którego miała miejsce sesja pielęgniarek zatrudnionych w Oddziałach Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Do organizacji tej sesji włączyli się także pracownicy Zakładu Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki Wydziału Nauk o Zdrowiu AM w Poznaniu. Sesji przewodniczyły: prof. dr hab.med. Laura Wołowicka oraz dr hab. Danuta Dyk.

Sesję rozpoczął wykład gościa ze Szwecji dr Evy Idvall, która przedstawiła temat wskaźników jakości opieki pielęgniarskiej. Łącznie wygłoszono 7 referatów. Tematyka referatów zawierała aktualne problemy opieki pielęgniarskiej związane, z sepsą, zakażeniem odrespiratorowym płuc, hipotermią okołooperacyjną, zabiegami neurochirurgicznymi. Poruszono również kwestie obsady pielęgniarek oraz edukacji a dokładnie oceny kompetencji pielęgniarek będących specjalistami w tej dziedzinie. Sesja wzbudziła zainteresowanie uczestników Zjazdu nie tylko gości z kraju, ale również z zagranicy. Frekwencja była zadowalająca a każda prezentacja spotykała się z zainteresowaniem w postaci krótkiej dyskusji.

Odział Poznański PTPAiIO Edyta Cudak - Bańska

IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki

Z przyjemnością komunikujemy, że w dniach 2- 4 czerwca 2005 roku odbył się kolejny, już czwarty zjazd pielęgniarek anestezjologicznych i intensywnej opieki. Po Szczyrku w polskich Beskidach (2003r), Poznaniu (2001) i Klonowie w Borach Tucholskich (1999) w tym razem w nadbałtyckich Międzyzdrojach na urokliwej wyspie Wolin. W spotkaniu uczestniczyło 500 osób.

Patronat honorowy Zjazdu powierzono Profesorom - Członkom Honorowym naszego Stowarzyszenia Laurze Wołowickiej, Annie Dyaczyńskiej-Herman i Tadeuszowi Szreterowi, pieczę naukową sprawowała Prezes PTPAiIO dr hab. Danuta Dyk, a patronat medialny tradycyjnie objął Magazyn Pielęgniarki i Położnej. Hasłem przewodnim zjazdu było pielęgniarstwo w anestezjologii i intensywnej opiece - wymogi i oczekiwania a realia.

W ramach zjazdu odbyła się sesja plenarna (3 wykłady), 5 sesji tematycznych obejmujących następujące zagadnienia: Organizacja pracy pielęgniarskiej, Pielęgniarka w zespole interprofesjonalnym, Opieka okołooperacyjna, Postępy w praktyce pielęgniarskiej (sesja dwuczęściowa) oraz dyskusja panelowa

W programie naukowym zawarto 40 wystąpień, w tym:

 • 6 wykładów zaprezentowanych przez kadrę naukową ośrodków akademickich: prof. L. Wołowicką, dr hab. D. Dyk, prof. M. Musielaka i prof. L. Drobnik z AM w Poznaniu, dr hab. G. Durek AM we Wrocławiu i dr G. Rogala-Pawelczyk z AM w Lublinie.
 • 30 komunikatów z: pięciu uczelni pielęgniarskich: Krakowa (1), Szczecina (1), Kutna (2), Gdańska (4) i Poznania (7), ze szpitali klinicznych i instytutów: Lublina (2), Poznania (3), Łodzi (3) i Warszawy (3), oraz szpitali wojewódzkich w Bielsku-Białej (2), Koszalinie(1) i Opolu (1).
 • 4 prezentacje przygotowane przez przedstawicieli firm medycznych

Treści referatów zawarto w materiałach zjazdowych wydanych przez wydawnictwo naukowe Akademii Medycznej w Poznaniu (ss. 374). W kuluarach zjazdowych wyroby farmaceutyczne i medyczne prezentowało 15 firm, a umiejętności praktyczne związane ze stosowaniem sprzętu medycznego można było doskonalić na warsztatach szkoleniowych. Ponadto organizatorzy przewidzieli ciekawe imprezy kulturalne i rekreacyjne. Jestem przekonana, że spotkanie spełniło oczekiwania edukacyjne i towarzyskie.

Sekretarz PTPAiIO Irena Krysiak

II Kongres BACCN i I Kongres WFCCN

13-15 września 2004 w Cambridge, UK  odbył się II Kongres Brytyjskiego Towarzystwa Pielęgniarek Intensywnej Opieki (BACCN) i I Kongres Światowego Stowarzyszenia Pielęgniarek Intensywnej Opieki (WFCCN). [ www.bacon.org.uk , www.wfccn.org ]

Na Kongresie reprezentowałam PTPAiIO, w sesji: Recruiting and Supporting Staff,  wygłaszając pracę, pt. "Planning the required number of nursing staff in ITU using TISS-28 and NEMS scales".

W Kongresie wzięło udział ok. 400 pielęgniarek z całego świata, Najliczniej reprezentowanymi krajami poza Anglią (gospodarzami) były: Australia, USA, Chiny, Fracja i Słowenia. Tematyka Konferencji dotyczyła rozwoju roli pielęgniarek w intensywnej opiece, zaawansowania praktyki w intensywnej opiece kardiologicznej, neurologicznej, w ostrej niewydolności oddechowej. Wiele sesji poświecono organizacji pracy pielęgniarskiej i międzynarodowym perspektywą intensywnej opieki pielęgniarskiej. Wszystkie prace głoszone na Kongresie mogą być publikowane w zależności od decyzji autorów w dwóch czasopismach: Nursing in Critical Care - czasopismo Brytyjskiego Towarzystwa Pielęgniarek Intensywnej Opieki, (BACCN) oraz Connect - czasopisma WFCCN i EfCCNa.

Danuta Dyk

Zebranie Europejskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Intensywnej Opieki (EfCCNa)

11-12 września 2004 w University of Cambridge, UK - odbyło się zebranie Zarzadu i przedstawicieli krajów członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Intensywnej Opieki (EfCCNa), poruszano istotne sprawy związane z działalnością towarzystwa i organizacji krajów członkowskich.

Europejska Federacja Pielęgniarek Intensywnej Opieki (EfCCNa), powstała w 1999roku w Berlinie i jest niezależną organizacją zrzeszającą pielęgniarki pracujące w jednostkach intensywnej opieki. W skład EfCCNa wchodzą 23 europejskie organizacje pielęgniarek intensywnej opieki, łącznie w składzie znajduje się 20 000 pielęgniarek intensywnej opieki krajów z krajów europejskich. EfCCNa posiada wiele ważnych priorytetów rozwoju pielęgniarstwa w ostatnich latach. Jednym z celów działalności jest bycie postrzeganym jako organizacja pomiędzy pielęgniarkami intensywnej opieki w całej Europie. Organizacje krajowe mogą mieć swoje reprezentacje w EFCCNa.

Pierwsza Konferencja EFCCNa odbyła się 26-27 maja 2002r. w Paryżu. Uczestniczyło w niej 235 pielęgniarek intensywnej opieki z 4 kontynentów. Druga Konferencja odbędzie się 10-12 listopada 2005r. w Amsterdamie w Holandii. CONNECT jest czasopismem pielęgniarek intensywnej opieki w Europie wydawanym przez EfCCNa od 2002r.

Na zebraniu w Cambridge zaprezentowano najważniejsze projekty EfCCNa: Exchange Programme rozpoczęty w sierpniu 2004r., ma służyć poprawie i zbliżeniu pielęgniarek intensywnej opieki w całej Europie. Dla pielęgniarek, pielęgniarzy członków PTPAiIO i oddziałów intensywnej terapii, zainteresowanych wymianą,w załączeniu opublikowany jest list polecający i tekst programu wymiany. Komitet Edukacyjny finalizuje Stanowisko dotyczące Podyplomowej Edukacji Pielęgniarek Intensywnej Opieki w Europie opartego na deklaracji Bolońskiej.

2003/2004 Przegląd nt. żywienia chorych w intensywnej terapii w Europie, projekt we współpracy EfCCNa i Nutricia Health Care. Wszystkie kraje członkowskie EfCCNa wzięły udział w tym projekcie. Project jest na etapie analizy statystycznej i ma być opublikowany w styczniu 2005r. W 2003 zespół z Norwegii, Holandii i UK przygotował prezentacje, nt. Experiences of developing a website for an international nursing grup. Spośród bieżących spraw za najistotniejsze uznano: Omówienie rocznych raportów organizacji krajów członkowskich EfCCNa Zmiany w statucie ( nowe propozycje składu Zarządu, Organizacja 2nd Congress of the European federation of Critical Care Nursing associations. 10th - 12th of November 2005 Amsterdam, The Netherlands

W drugim dniu 12 września program wypełniało łączone spotkanie EfCCNa i WFCCN, dotyczyło wspólnych wizji możliwego przyszłego rozwoju obu organizacji, szczególnie; wymiany informacji, struktury organizacji członkowskich, partnerstwa w ramach redagowania CONNECT.

Danuta Dyk - przedstawiciel PTPAiIO w EfCCNa

  
WspółpracaKonsultanciZdarzenia niepożądaneKontakt z nami
LinkiGrupa roboczaPytania i wątpliwościPolityka prywatności
Nasi partnerzyEfCCNa