Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych
i Intensywnej Opieki

EfCCNa Research Grant

Aktualnie trwa nabór wniosków w konkursie EfCCNa Grant. Program ten realizowany jest corocznie od 2016 roku.

EFCCNA RESEARCH GRANT 2023
NABÓR WNIOSKÓW DO 1 WRZEŚNIA 2022

Informacje dostępne są na stronie
https://www.efccna.org/nursing-research/research?layout=edit&id=187

Projekt mający na celu popularyzację i wspieranie badań naukowych wśród pielęgniarek intensywnej opieki będących członkami narodowych towarzystw. Grant EfCCNa w wysokości maksymalnie około 4000€ przyznawany będzie przez Zarząd EfCCNa corocznie indywidualnej osobie (nie instytucji). W konkursie mogą brać udział pielęgniarki, członkowie PTPAiIO. Projekty zostaną poddane recenzji zewnętrznej i wewnętrznej EfCCNa. Regulamin przyznawania grantu znajduje się na oficjalnej stronie EfCCNa www.efccna.org – EfCCNa Research Grants

Zwycięzcami konkursów na naukowy grant EfCCNa w ubiegłych latach były projekty:

2015
What are the needs of families of patients with a chronic illness whilst in critical care and what resources might help? PI: Geraldine O'Gara
2014
Dandelion: Danish Delirium Study on Neurointensive Care Patients PI: Lorna Krone
2013
Study of Variability of Care Provided during non-invasive Ventilation PI: Marta Raurell
Sleep Distubances and Sedation Practice in the Intensive Care Unit: an International Survey PI: José Hofhuis, Peter Spronk
WspółpracaKonsultant krajowyZdarzenia niepożądaneKontakt z nami
LinkiKonsultanci wojewódzcyPytania i wątpliwościPolityka prywatności
Nasi partnerzyGrupa roboczaEfCCNa