EfCCNa Research Grant

Projekt mający na celu popularyzację i wspieranie badań naukowych wśród pielęgniarek intensywnej opieki będących członkami narodowych towarzystw. Grant EfCCNa w wysokości maksymalnie około 4000€ przyznawany będzie przez Zarząd EfCCNa corocznie indywidualnej osobie (nie instytucji). W konkursie mogą brać udział pielęgniarki, członkowie PTPAiIO. Projekty zostaną poddane recenzji zewnętrznej i wewnętrznej EfCCNa. Regulamin przyznawania grantu znajduje się na oficjalnej stronie EfCCNa www.efccna.org – EfCCNa Research Grants

Informacje na temat zasad przeprowadzania konkursu EfCCNa Research Grant Guidelines
wniosek o udział w konkursie znajduje się na stronie EfCCNa Research Grant application form 2016
Termin składania wniosków w konkursie o grant naukowy EfCCNa na rok 2017 mija 1 września 2016 roku.
Informacje o rozstrzygnięciu konkursu zapadną w styczniu 2017 roku.

Zwycięzcami konkursów na naukowy grant EfCCNa w ubiegłych latach były projekty:

2015
What are the needs of families of patients with a chronic illness whilst in critical care and what resources might help? PI: Geraldine O'Gara
2014
Dandelion: Danish Delirium Study on Neurointensive Care Patients PI: Lorna Krone
2013
Study of Variability of Care Provided during non-invasive Ventilation PI: Marta Raurell
Sleep Distubances and Sedation Practice in the Intensive Care Unit: an International Survey PI: José Hofhuis, Peter Spronk

Szanse i możliwości EfCCNA - EfCCNa Grant

Projekt mający na celu popularyzację i wspieranie badań naukowych wśród pielęgniarek intensywnej opieki będących członkami narodowych towarzystw. Grant EfCCNa w wysokości maksymalnie około 4000€ przyznawany będzie przez Zarząd EfCCNa corocznie indywidualnej osobie (nie instytucji). W konkursie mogą brać udział pielęgniarki, członkowie PTPAiIO. Projekty zostaną poddane recenzji zewnętrznej i wewnętrznej EfCCNa. Regulamin przyznawania grantu znajduje się na oficialnej stronie EfCCNa – 2013 EfCCNa Research Grants

http://www.efccna.org/images/stories/publication/2013_Research_Grant.pdf
WspółpracaKonsultanciZdarzenia niepożądaneKontakt z nami
LinkiGrupa roboczaPytania i wątpliwościPolityka prywatności
Nasi partnerzyEfCCNa