Na mocy Uchwały nr. 16/IV/2011 Zarządu Głównego PTPAiIO z dnia 04 sierpnia 2011r została powołana GRUPA ROBOCZA DO SPRAW PRAKTYKI W PIELĘGNIARSTWIE ANESTEZJOLOGICZNYM I INTENSYWNEJ OPIEKI.

Zadaniem „Grupy roboczej PTPAiIO” będzie wypracowywanie zaleceń, rekomendacji Towarzystwa dotyczących różnych obszarów działania pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, nawiązywanie współpracy z Towarzystwami, Konsultantami krajowymi i wojewódzkimi, ekspertami z innych dziedzin oraz pomoc w rozwiazywaniu problemów zgłaszanych przez pielęgniarki z naszej dziedziny ( odpowiedzi na pytania, wskazanie możliwości rozwiązania).

Do pobrania:

Zalecenia ws. uniknięcia niezamierzonej okołooperacyjnej hipotermii u dorosłych
Zalecenia w sprawie toalety jamy ustnej u dzieci
Skład Grupy Roboczej ds. praktyki PTPAiIO
Strategia pielęgnowania pacjenta dorosłego z założonym krótkoterminowym centralnym cewnikiem - zalecenia
Sprawozdanie Grupy Roboczej 2011-2014 (I kadencja)
Regulamin Grupy Roboczej
Wytyczne w sprawie pielęgnacji dróg oddechowych u pacjentów dorosłych wentylowanych mechanicznie
Rekomendacja konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego w sprawie toalety jamy ustnej
Zalecenia w sprawie toalety jamy ustnej u pacjentów dorosłych leczonych w OIT
Zalecenie w sprawie Rejestru Zdarzeń Niepożądanych
Zalecenie w sprawie prowadzenia dokumentacji pielęgniarki anestezjologicznej
Karta czynności pielęgniarki pracującej na stanowisku znieczulenia
Stanowisko grupy roboczej
WspółpracaKonsultanciZdarzenia niepożądaneKontakt z nami
LinkiGrupa roboczaPytania i wątpliwościPolityka prywatności
Nasi partnerzyEfCCNa