Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych
i Intensywnej Opieki

2023-03-08

RUSZYŁA REJESTRACJA na XIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki

Bezpieczna pielęgniarka = bezpieczny pacjent w anestezjologii i intensywnej opiece

Jednocześnie informujemy, że TYLKO DO KOŃCA MAJA obowiązują najniższe opłaty rejestracyjne.
Członkowie PTPAiIO uprawnieni do skorzystania z obniżonych opłat (jeśli opłacili składkę za 2022 r.) są proszeni o podanie podczas rejestracji na konferencję kodu rabatowego: XIII ZJAZDPTPAIIO_1

Zapraszamy do zgłaszania swojego udziału w wydarzeniu:
https://med-space.pl/wydarzenie/341/xiii-zjazd-polskiego-towarzystwa-pielegniarek-anestezjologicznych-i-intensywnej-opieki

Prezentujemy w skrócie najważniejsze informacje dotyczące XIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki

Kiedy: 12 PAŹDZIERNIKA - 14 PAŹDZIERNIKA 2023 r.
Gdzie: CENTRUM KONFERENCYJNE CUKROWNIA ŻNIN

Koszt konferencji został rozbite na 2 składowe:

 • udział w konferencji - koszt jest zmienny, o wysokości opłaty konferencyjnej decyduje termin wpłaty, a nie data rejestracji.
 • zakwaterowanie - koszt jest zmienny, o wysokości opłaty za noclegi decyduje termin wpłaty, a nie data rejestracji. Istnieje możliwość zakwaterowania w pokojach 2- lub 3-osobowych.

Wszystkie podane na stronie rejestracyjnej ceny są cenami brutto.

Opłata konferencyjna zawiera:

 • udział w wykładach
 • wstęp na wystawę Partnerów
 • dostęp do materiałów Partnerów Konferencji
 • materiały konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • korzystanie z gastronomii w trakcie konferencji (śniadania, lunche, przerwy kawowe).

Dodatkowo jest możliwość wykupienia udziału w wydarzeniu towarzyszącym (udział w 2 kolacjach z dyskoteką) - dodatkowo płatny 250 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych).

Na stronie rejestracyjnej zaprezentowany jest program Zjazdu. Program będzie systematycznie uzupełniany i modyfikowany, dlatego zachęcamy do śledzenia zmian na stronie wydarzenia.

Wykład inauguracyjny „Czy rozwój technologii i sztuczna inteligencja mogą zastąpić pielęgniarkę w oddziale intensywnej terapii?" poprowadzi Pani prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Wioletta Mędrzycka-Dąbrowska (Koordynator Grupy Roboczej ds. Praktyki w Pielęgniarskie Anestezjologicznym i Intensywnej Opiece). Nie zabraknie innych znakomitych prelegentów, naukowców, dydaktyków. Swoje słowa skieruje również Pani dr n. med. Edyta Cudak-Kasprzak (Konsultant Krajowy w Dziedzinie Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki) w wykładzie „Teraźniejszość i przyszłość pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w Polsce" oraz Pan prof. dr hab. med. Rafał Drwiła (Konsultant Krajowy w Dziedzinie Anestezjologii i Intensywnej Terapii) „Monitorowanie hemodynamiczne w kardiochirurgii, dokąd zmierzamy?". Wspomnieć należy również o wykładzie Członka Honorowego Naszego Towarzystwa, jak również Członka Założyciela PTPAiIO Pani dr hab. n. med. Danucie Dyk „Rozwijanie kompetencji zawodowych wśród pielęgniarek anestezjologicznych".

W planie znalazła się również DYSKUSJA OGRĄGŁEGO STOŁU i SESJA EKSPERTÓW I KONSULTANTÓW, gdzie w toku dyskusji panelowej będzie można zadawać pytania oraz prowadzić konstruktywne i merytoryczne rozmowy. Nurtujący wszystkich temat „Pielęgniarstwo anestezjologiczne. Gdzie dzisiaj jesteśmy, a gdzie jutro chcielibyśmy być? Plany na przyszłość, nieuchronne zmiany, nowoczesne rozwiązania!" będzie na pewno poddany pod dyskusję.

Tematykę wykładów pogrupowaliśmy w następujące sesje:

 • WYZWANIA INTENSYWNEJ TERAPII DOROSŁYCH
 • INTENSYWNA TERAPIA I ANESTEZJA PEDIATRYCZNA
 • BEZPIECZNA PIELĘGNIARKA I BEZPIECZNY PACJENT (sesja kadry zarządzającej)
 • TRUDNY PACJENT NA BLOKU OPERACYJNYM I ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA
 • EDUKACJA - SYMULACJA MEDYCZNA - STUDIUM PRZYPADKU
 • POWRÓT DO PODSTAW – HOLISTYCZNA OPIEKA VS. NOWE TECHNOLOGIE I NOWE KOMPETENCJE PIELĘGNIARKI ANESTEZJOLOGICZNEJ
 • JAK UCZYĆ SIĘ NA DOŚWIADCZENIACH INNYCH

WARSZTATY - W trakcie Zjazdu zaplanowano czas na praktyczne warsztaty. Szczegółowe informacje na ten temat opublikujemy wkrótce.

Udział czynny w XIII Zjeździe PTPAiIO

Komitet Naukowy XIII Zjazdu PTPAiIO Żnin, 12-14.10.2023 zaprasza do zgłaszania abstraktów prac naukowych do prezentacji podczas obrad XIII Zjazdu PTPAiIO.

 • Termin zgłaszania abstraktów prac naukowych - do 15 kwietnia 2023r.
 • Decyzja o zakwalifikowaniu pracy do prezentacji - do 26 maja 2023r.
 • Przesłanie pełnych prac zakwalifikowanych do prezentacji - do 23 czerwca 2023 r.

Przyjmowane są zgłoszenia abstraktów/streszczeń oryginalnych prac badawczych, prac przeglądowych, opisów przypadków, rekomendacji oraz innych doniesień, które mogą być uznane przez Komitet Naukowy XIII Zjazdu PTPAiIO za cenne merytorycznie i zgodne z tematyką obrad.
Zgłoszone streszczenia prac poddane zostaną ocenie recenzentów wyznaczonych przez Komitet Naukowy XIII Zjazdu PTPAiIO. Komitet naukowy zastrzega sobie podjęcie decyzji o formie prezentacji zakwalifikowanej pracy (prezentacja ustna/plakat).

Szczegółowe informacje zawarte są pod:

Będzie nam miło WSZYTSKICH Państwa gościć na XIII Zjeździe Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki już 12-14 października 2023 r. w Centrum Konferencyjnym Cukrownia Żnin k. Bydgoszczy.


Komitet Organizacyjny
Komitet Naukowy

WspółpracaKonsultanciZdarzenia niepożądaneKontakt z nami
LinkiGrupa roboczaPytania i wątpliwościPolityka prywatności
Nasi partnerzyEfCCNa