2022-07-27

Komunikat Zarządu Głównego

2022-07-27

Walne Zebranie Delegatów PTPAiIO

2020-03-15

Pismo Prezesa PTPAiIO do Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w sprawie współpracy

2018-07-18

Stanowisko Zarządu Głównego oraz Grupy Roboczej ds. praktyki PTPAiIO z dn. 10 lipca 2018r w sprawie nieprzestrzegania zasad dotyczących organizacji udzielania świadczeń z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii

2017-06-29

Stanowisko ZG PTPAiIO w sprawie nieuprawnionego delegowania pielęgniarek anestezj. do samodzielnego prowadzenia znieczulenia, wypełniania dokumentacji lekarskiej przebiegu znieczulenia oraz podawania leków w czasie znieczulenia na zlecenie chirurga

2015-01-25

Zmiana charakterystyki produktu leczniczego EPHEDRYNA

2013-11-17

Prezes PTPAiIO członkiem Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych

2013-03-27

Stanowisko PTPAiIO w sprawie delegowania pielęgniarek anestezjologicznych do pracy w innych oddziałach szpitalnych w trakcie pełnienia dyżuru

2012-12-03

Uwagi do projektu rozporządzenia - narażenie na zranienie ostrymi narzędziami

2012-12-03

Uwagi do projektu rozporządzenia w sprawie minimalnych norm zatrudnienia

2012-09-26

Sprawozdanie ze szkolenia - Bezpieczeństwo w anestezjologii

2012-08-29

Opinia projektu rozporządzenia w sprawie dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne

2012-08-19

Uwagi do projektu rozporządzenia w sprawie standardów w Ai IT

2011-08-04

Informacja ze spotkania w Ministerstwie Zdrowia

2011-07-05

Zwycięzca Grantu naukowego Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych

2011-06-13

Rekomendacje dla Ministra Zdrowia

  
WspółpracaKonsultanciZdarzenia niepożądaneKontakt z nami
LinkiGrupa roboczaPytania i wątpliwościPolityka prywatności
Nasi partnerzyEfCCNa