2013-11-17

Prezes PTPAiIO członkiem Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych

Z dniem 9.10.2013 roku Prezes PTPAiIO został powołany decyzją Ministra Zdrowia do udziału w pracach Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych na kadencję 2013-2017.

Zgodnie z art. 8a ust. 6 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039 i Nr 291, poz. 1707), do zadań Krajowej Rady należy:

  1. ocena, czy szkoła wyższa ubiegająca się o akredytację spełnia standardy kształcenia, w tym wymogi programowe określone odrębnymi przepisami,
  2. bieżąca ocena spełniania przez szkoły standardów kształcenia, w szczególności poprzez wizytację szkół i analizę wyników nauczania,
  3. występowanie do ministra właściwego do spraw zdrowia z wnioskami o wydanie akredytacji lub jej cofnięcie w przypadku niespełniania standardów kształcenia.

WspółpracaKonsultanciZdarzenia niepożądaneKontakt z nami
LinkiGrupa roboczaPytania i wątpliwościPolityka prywatności
Nasi partnerzyEfCCNa