Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych
i Intensywnej Opieki

2023-07-16

Konkurs "Innowacyjna pielęgniarka/pielęgniarz PTPAiIO"

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki ogłasza konkurs, którego celem będzie przyznanie

NAGRODY ZA INNOWACYJNOŚĆ W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA ANESTEZJOLOGICZNEGO I INTENSYWNEJ OPIEKI
"Innowacyjna pielęgniarka/pielęgniarz PTPAiIO"

Celem Konkursu jest wyłonienie członków PTPAiIO, którzy poprzez swoją działalność zawodową oraz zaangażowanie poza miejscem pracy przyczyniają się do promocji celów statutowych Towarzystwa.
Nagroda zostanie przyznawana przez Kapitułę Nagrody w kategoriach:

- Innowacja w praktyce - pielęgniarka/pielęgniarz, którzy przyczynili się do realnych zmian w swoim miejscu pracy i przyczyniają się do podnoszenia jakości opieki pielęgniarskiej i bezpieczeństwa pracy pielęgniarki.
- Innowacja w edukacji - pielęgniarka/pielęgniarz, którzy wdrożyli projekty edukacyjne, których efekty przyczyniają się do podnoszenia jakości opieki pielęgniarskiej i/lub bezpieczeństwa pracy pielęgniarki.

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy zawarte są załącznikach poniżej.

Wypełniony i podpisany formularz należy wysłać w wersji papierowej na adres:
Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki
ul. Jeleniogórska 16, 60-179 Poznań
z dopiskiem „Innowacyjna pielęgniarka/Innowacyjny pielęgniarz PTPAiIO"
lub
w wersji elektronicznej (podpisanej i zeskanowanej!) na adres: biuro@ptpaio.pl
Ostateczny termin przesłania zgłoszeń: 31.08.2023 r.

Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości kandydatów. Ponadto informacja o wynikach Konkursu zostanie zamieszczona na stronie Towarzystwa i w mediach społecznościowych

Uroczyste wręczenie nagród i podsumowanie Konkursu nastąpi podczas sesji XIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki (12-14 października 2023 r. w Centrum Konferencyjnym Cukrownia Żnin k. Bydgoszczy).

Do pobrania:

Regulamin Konkursu
Formularz zgłoszeniowy
WspółpracaKonsultanciZdarzenia niepożądaneKontakt z nami
LinkiGrupa roboczaPytania i wątpliwościPolityka prywatności
Nasi partnerzyEfCCNa