Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych
i Intensywnej Opieki

SKŁAD ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA
PIELĘGNIAREK ANESTEZJOLOGICZNYCH I INTENSYWNEJ OPIEKI
VII kadencji w latach 2022-2026

 


Prezes - Marzena Pęgiel

Magister pielęgniarstwa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.

Małopolski Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki, Przewodnicząca Oddziału Małopolskiego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki, Członek Małopolska Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Krakowie.

Pielęgniarka Oddziałowa Kliniki Intensywnej Terapii i Anestezjologii, 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Krakowie im. gen. bryg. prof. dr hab. med. Mariana Garlickiego, Koordynator Zespół długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Krakowie „Serdeczna Troska”.

Dydaktyk – wykładowca na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie oraz w Zakładzie Pielęgniarstwa Klinicznego, Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum.

 


I Wiceprezes - Aleksandra Gutysz-Wojnicka

Doktor nauk medycznych, magister pielęgniarstwa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.

Adiunkt (stanowisko badawczo-dydaktyczne) w Katedrze Pielęgniarstwa, Szkoły Zdrowia Publicznego, Collegium Medicum, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Od 2003 roku nauczyciel akademicki realizujący kształcenie teoretyczne i praktyczne na studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo w zakresie zajęć obejmujących dziedzinę pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, pielęgniarstwo wielokulturowe i badania naukowe w pielęgniarstwie.

Autorka wielu prac naukowych w obszarze pielęgniarstwa intensywnej opieki m.in. monitorowania bólu u pacjentów w sedacji, wentylowanych mechanicznie, zaburzeń snu u pacjentów w OIT, kompetencji kulturowych pielęgniarek intensywnej opieki, potrzeb rodzin pacjentów leczonych w oddziale intensywnej terapii. Współredaktor naukowy podręcznika „Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki” pod red. nauk. Danuta Dyk, Aleksandra Gutysz-Wojnicka, PZWL 2018.

Członek Grupy roboczej ds. praktyki PTPAiIO, członek Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, delegat PTPAiIO do Europejskiej Federacji Towarzystw Intensywnej Opieki (EfCCNa). Wiceprzewodnicząca oddziału warmińsko-mazurskiego PTPAiIO.

 


II Wiceprezes - Monika Borzuchowska

Magister pielęgniarstwa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, doktorantka "InterDoktorMen – Budowanie nowej jakości i efektywności kształcenia w formule studiów doktoranckich dla menedżerów ochrony zdrowia na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi"

Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Coaching i Mentoring w organizacji Uniwersytetu Łódzkiego Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

P.o. oddziałowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. Mikołaja Pirogowa w Łodzi.

Trener projektu „Poprawa Środowiska Pracy Pielęgniarek w Oddziale Intensywnej Terapii - Zdrowe Środowisko Pracy” (Improving Working Environments for Nurses in The Critical Care Unit-HWE4CCN).

Od 1998 roku członek PTPAiIO w Łodzi.

 


Sekretarz - Tomasz Kaczmarek

Magister pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.

Ukończył Studia Podyplomowe Medycyny Ratunkowej oraz Studia Podyplomowe Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny.

Zawodowo związany od 25 lat z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii w SP ZOZ MSWiA im. Ludwika Bierkowskiego w Poznaniu.

Członek ORPiP w Poznaniu III -> VII Kadencji.

Członek NRPiP w Warszawie IV -> VII Kadencji.

Sekretarz Zarządu Głównego PTPAiIO V oraz VII Kadencji.

 


Skarbnik - Anna Mielech

Magister pielęgniarstwa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, ukończony kurs kwalifikacyjny z pielęgniarstwa epidemiologicznego oraz nefrologicznego z dializoterapią.

Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie Zarządzanie Zasobami Ludzkim na Uniwersytecie Jagiellońskim i szkolenie Koordynatorów Transplantacji na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.

Skarbnik Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki.

Ponad 32-letnie doświadczenie zawodowe. Pielęgniarska specjalistka w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach.

Wykładowca i kierownik szkoleń podyplomowych dla pielęgniarek anestezjologicznych.

 


Członek Zarządu - Przemysław Żuratyński

Doktor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, magister zdrowia publicznego, licencjat pielęgniarstwa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, ratownik medyczny. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu Zarządzanie Zasobami w Podmiotach Leczniczych.

Pielęgniarz specjalista w Dziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyk w Bydgoszczy.

Od 2009 roku nauczyciel akademicki - zajęcia ze studentami kierunków ratownictwo medyczne, dietetyka, fizjoterapia, analityka medyczna, elektroradiologia i audiofonologia, pielęgniarstwo i położnictwo, farmacja, bezpieczeństwo wewnętrzne. Od 2017 związany z Gdańskiem Uniwersytetem Medycznym – asystent w Katedrze i Klinice Medycyny Ratunkowej, aktualnie adiunkt w Zakładzie Ratownictwa Medycznego. Promotor i recenzent wielu prac dyplomowych.

Autor wielu doniesień naukowych opublikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych. Współautor rozdziału „Postępowanie przeciwbólowe w zespołach ratownictwa medycznego w okresie przedszpitalnym” w „Leczenie bólu w ratownictwie medycznym” pod red. Jana Dobrogowskiego, Jerzego Roberta Ładnego, Jerzego Wordliczka i Jarosława Woronia oraz współautor książki „Zasady transportu pacjenta z obrażeniami wielonarządowymi. Kompendium wiedzy dla studentów kierunku ratownictwo medyczne.” Redaktor wydań specjalnych oraz recenzent w MDPI oraz Frontiers.

Członek Zarządu Kujawsko-Pomorskiego Oddziału PTPAiIO w Bydgoszczy.

 


Członek Zarządu - Magdalena Cwynar

Magister pielęgniarstwa, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia Wyższej Szkoły Medycznej w Sosnowcu oraz MBA w ochronie zdrowia dla pielęgniarek i położnych Akademii Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Nadzorem Kardiologicznym w GCM Katowice Ochojec


SKŁAD SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO PTPAIIO KADENCJA 2022-2026

Przewodnicząca - Anna Karlson
Wiceprzewodnicząca - Zuzanna Konrady
Sekretarz - Kamila Ostaniewicz
Członkowie: Elżbieta Janiszewska, Mateusz Bakun

KRAJOWA KOMISJA REWIZYJNA PTPAIIO KADENCJA 2022-2026

Przewodnicząca - Agata Kaczmarczyk
Wiceprzewodnicząca - Katarzyna Ziętek
Sekretarz - Ireneusz Watorowski
Członkowie: Joanna Szaporów, Beata Matlok- Dudek

WspółpracaKonsultant krajowyZdarzenia niepożądaneKontakt z nami
LinkiKonsultanci wojewódzcyPytania i wątpliwościPolityka prywatności
Nasi partnerzyGrupa roboczaEfCCNa