Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych
i Intensywnej Opieki

Historia EfCCNa

Pierwsze spotkanie przedstawicieli ponad 20 krajowych stowarzyszeń pielęgniarek intensywnej opieki odbyło się w październiku 1997r w Rotterdamie. Celem tego spotkania było omówienie możliwości utworzenia europejskiej federacji pielęgniarek pracujących w opiece nad krytycznie chorymi. Spotkanie to zaowocowało powstaniem ogólnych celów i założeń Federacji. Na kolejnych spotkaniach, w Sztokholmie i Zagrzebiu udoskonalono cele Federacji, a także ustanowione zostały podstawowe zasady współpracy.

Jednym z członków założycieli stowarzyszenia członkowskich EfCCNa jest Brytyjskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Intensywnej Opieki (BACCN), które odegrało znaczącą rolę w jego rozwoju. EfCCNa została formalnie założona 2 października 1999r. w Berlinie, w Niemczech. Zarejestrowana i wpisana do rejestru Stowarzyszeń została w Blaricum, Holandia. Na spotkaniu założycielskim w Berlinie formalnie zatwierdzono:

  • Statut - Konstytucję EfCCNa
  • Zarząd Główny – prezydium Board of Officers
  • Radę Delegatów - Council of Representatives, która składa się z jednego przedstawiciela z każdego zrzeszonego stowarzyszenia członkowskiego

Strukturę formalną EfCCNa tworzą Zarząd Główny (Board of Officers) oraz Rada Delegatów (Council of Representatives). EfCCna obecnie zrzesza 26 europejskich krajowych Stowarzyszeń pielęgniarek intensywnej opieki, przez co reprezentuje interesy zawodowe około 25 000 pielęgniarek pracujących w oddziałach intensywnej terapii w Europie. (http://www.efccna.org/index.php?option=com_content&view=article&id=17&Itemid=104).

Zjazd delegatów odbywa się dwa razy w roku, natomiast Zarząd zbiera się na jeszcze dwóch dodatkowych zebraniach.
W strukturze EfCCNa działają stałe zespoły:

  • Zespół ds. praktyki klinicznej
  • Zespół ds. badań naukowych i rozwoju
  • Zespól ds. edukacji
  • Zespól ds. wymiany międzynarodowej
  • Zespół ds. planowania kongresów
  • Zespól ds. promocji

EfCCNa to potężny i wspólny głos pielęgniarek intensywnej opieki w Europie i wyjątkowa szansa dla współpracy w obszarach praktyki klinicznej, edukacji , zarządzania i badań naukowych.

WspółpracaKonsultant krajowyZdarzenia niepożądaneKontakt z nami
LinkiKonsultanci wojewódzcyPytania i wątpliwościPolityka prywatności
Nasi partnerzyGrupa roboczaEfCCNa