Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych
i Intensywnej Opieki

Cel i misja

Misja i hasło przewodnie EfCCNa to: "Working together - Achieving more' czyli "Pracować wspólnie – Osiągać więcej"
Od momentu powstania misją Federacji było promowanie współpracy i równości wśród zrzeszonych krajowych stowarzyszeń członkowskich w celu poprawy opieki pielęgniarskiej nad ciężko chorymi i ich rodzinami.

Cele EfCCNa
  • reprezentowanie interesów pielęgniarstwa i pielęgniarek intensywnej opieki w Europie,
  • promowanie współpracy pomiędzy krajowymi stowarzyszeniami pielęgniarek intensywnej opieki,
  • profesjonalizacja pielęgniarstwa w intensywnej opiece we wszystkich krajach europejskich,
  • zwiększanie autorytetu pielęgniarek intensywnej opiece we wszystkich europejskich zakładach opieki zdrowotnej,
  • dążenie do zapewnienia skutecznej współpracy między wszystkimi pracownikami opieki zdrowotnej, instytucji, agencji i organizacji charytatywnych, które profesjonalnie zajmują się opieką nad pacjentami w stanie krytycznym,
  • praca nad ustanowieniem standardów kształcenia, praktyki i zarządzania w zakresie pielęgniarstwa w intensywnej opiece,
  • dążenie do zharmonizowania programów kształcenia w zakresie pielęgniarskiej opieki nad krytycznie chorymi w Europie,
  • zapewnienie dostępu do konferencji, kongresów i ustawicznego kształcenia dla pielęgniarek intensywnej opieki.
WspółpracaKonsultant krajowyZdarzenia niepożądaneKontakt z nami
LinkiKonsultanci wojewódzcyPytania i wątpliwościPolityka prywatności
Nasi partnerzyGrupa roboczaEfCCNa