Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych
i Intensywnej Opieki

1. PUBLIKACJE NAUKOWE Z AFILIACJĄ PTPAiIO

a. Zarząd Główny

1. Wybrane zagadnienia z pielęgniarstwa w anestezjologii i intensywnej opiece, pod red. Ireny Krysiak, Poznań 2007, ISBN 978-83-61-091-00-4
2. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki - wybrane aspekty postępowania, pod red. Małgorzaty Jadczak, Pawła Witta, Anny Zdun, Bernardinum 2011, ISBN  978-83-62994-79-3
3. Anestezjologia dla pielęgniarek. Praktyczne zasady postępowania, Lynn Fitzgerald Macksey, wyd polskie pod red. Tadeusza Szretera, Pawła Witta,    MediSfera 2012, ISBN 978-83-929022-8-7

b. PTPAiIO/ O PODKARPACKI

1.Jędrzejczyk M., Ozga D., Białkowska M., Kucaba G., Lewandowski B: Situationstriggeringaggressive behaviours amongvictimsrequiringmedicalassistanceprovided by paramedics with respect to emergencycarestandards (w:) Selected clinicalproblems of medicalemergency (red:) Lewandowski B. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012: 19-26,ISBN 978-83-7338-756-0 (3 pkt MNiSW)
2. Czenczek E., Skrzypiec J.,Ozga D., Pasierb D., Lewandowski B: Iontophoresis in the treatment of traumatic injury of temporo-mandibular joint (w:) Selected clinical problems of medical emergency ( red: )Lewandowski B. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012: 66-73, ISBN 978-83-7338-756-0 (3 pkt MNiSW).
3. Gutysz -Wojnicka A., Makarska A., Ozga D.,: The role of nurse anesthetist in diagnosis and eliminating the anxiety related with planned subarachnoid anesthesia (w:) Selected clinical problems of medical emergency (red:)Lewandowski B. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012: 81-94, ISBN 978-83-7338-756-0 (3 pkt MNiSW)
4. Marek Wojtaszek, Elżbieta Mach-Lichota, Krzysztof Jakubowski, Edyta Niemczyk: Epilepsy in the practice of paramedic. (w:) Selected clinicalproblems of medicalemergency (red:)Lewandowski B. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012: 95-102, ISBN 978-83-7338-756-0 (3 pkt MNiSW)
5. Irena Lichtblau, Aleksandra Gutysz-Wojnicka, Zofia Twardowicz: Hazards in the work environment of operatingroomnurses(w:) Selected clinicalproblems of medicalemergency (red:) Lewandowski B. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012: 113-132, ISBN 978-83-7338-756-0 (3 pkt MNiSW)
http://wydawnictwo.univ.rzeszow.pl/product_info.php?cPath=27&products_id=1624
6. Justyna Kosydar-Bochenek, Dorota Ozga, Edyta Niemczyk, Bogumił Lewandowski. I Konferencja naukowo-szkoleniowa „Postępy w ratownictwie medycznym” Rzeszów, 13 października 2011 rPrzegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie Rzeszów 2012, 1, 144
http://www.pmurz.rzeszow.pl/pol_arch.php
http://www.pmurz.rzeszow.pl/PDF/2012/1/18_.pdf
7. Lewandowski B, Justyna Kosydar-Bochenek, Dorota Ozga, Edyta Niemczyk – II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Postępy w Ratownictwie Medycznym oraz Pielęgniarstwie Anestezjologicznym i Intensywnej Terapii” Solina WZW Jawor, 5–6 października 2012,Przegląd Medyczny UR i NIL w Warszawie, t. X, z. 4
http://www.pmurz.rzeszow.pl/PDF/2012/4/15.pdf

WspółpracaKonsultant krajowyZdarzenia niepożądaneKontakt z nami
LinkiKonsultanci wojewódzcyPytania i wątpliwościPolityka prywatności
Nasi partnerzyGrupa roboczaEfCCNa