WFCCN (World Federation of Critical Care Nurses) jest międzynarodową federacją składającą się z krajowych stowarzyszeń pielęgniarek ICU z ponad 40 krajów. Została założona w 2000 roku, a jej Konstytucja (Statut) została zatwierdzona w październiku 2001. Najnowsza wersja została opublikowana w listopadzie 2015 roku. Konstytucja określa cel, filozofię i cele dotyczące WFCCN.

Rada WFCCN składa się z jednego przedstawiciela z każdej pełnej organizacji członkowskiej. Rada zbiera się raz w roku, a następnie co dwa lata wybiera Radę Dyrektorów spośród swoich członków i współpracowników. Obecnie Zarząd składa się z siedmiu osób: (Prezes, Wiceprezes, Prezesi poprzednich kadencji, sekretarz, członek Rady ds. finansów oraz członek Rady ds. mediów i komunikacji).

Link do strony WFCCN - http://wfccn.org

Delegaci Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki PTPAiIO do Rady WFCCN:

Od 2014 roku
  • dr Dorota Ozga (PTPAiIO oddział podkarpacki), Zakład Dydaktyki w Intensywnej Opiece Medycznej i Ratownictwie Medycznym, Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski
WspółpracaKonsultanciZdarzenia niepożądaneKontakt z nami
LinkiGrupa roboczaPytania i wątpliwościPolityka prywatności
Nasi partnerzyEfCCNa